HomeOpeningstijdenVerhuur audio en lichtFoto'sContactHandige linksAlgemene leveringsvoorwaarden
AviSat
Audio Video Satelliet
Algemene leveringsvoorwaarden
Algemene verkoop-, leverings, en betalingsvoorwaarden van AviSat.

1. Prijzen.

1.1 Alle prijzen zijn inclusief 19 % BTW (tenzij anders aan gegeven) en alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en spelfouten, schaarste van het product en stijging van de dollarkoers.

1.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging door AviSat

2. Garantie.

2.1 Alle producten, mits anders aangegeven worden geleverd met de standaard fabrieks garantie, meestal is dit 1 jaar. Wanneer een product niet werkt, of niet goed werkt, dient de koper eerst contact op te nemen met AviSat. Na contact opgenomen te hebben met ons over het probleem stuurt de koper het desbetreffende artikel op naar AviSat. voorzien van een duidelijke klachtomschrijving. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Als blijkt dat het product onterecht is geretourneerd zal een bedrag van € 34,00 aan afhandelingskosten worden gerekend.

2.2 Indien een apparaat defect raakt door ondeskundig gebruik, zal koper hiervoor verantwoordelijk gehouden worden dien financiële gevolgen. De garantie vervalt wanneer blijkt dat de koper het artikel zelf heeft geprobeerd te repareren.

2.3 Indien er geen verkoopfactuur is bijgevoegd, zal onze inkoopdatum de garantie termijn bepalen.

2.4 Op modules geldt een garantie van 6 maanden.

2.5 Op de kaarten van canal plus geldt geen garantie.

2.6 De garantie geldt niet, indien de producten worden voorzien van software die bij de levering niet standaard worden voorzien, dus het eventueel patchen van producten geschiedt op eigen risico.

2.7 Wind en stormschade aan motoren, schotels en bevestigingsmateriaal zijn uitgesloten van garantie. Ook blikseminslag valt niet onder de garantie, dit geldt tevens ook voor Inb’s die door de bliksem of het magnetisch veld van de bliksem ondeugdelijk zijn geraakt.

2.8 Op software zit geen garantie, ook op installaties van pc´s met software zit geen garantie.

2.9 Klanten die hun ontvanger afkoppelen dienen zelf hun draadjes van hun motoren te noteren. Bij verkeerd aansluiten valt dit niet onder de garantie.

2.10 De bij aanschaf aangeboden kanalen geven geen garantie voor de toekomst, zoals het veranderen van de frequenties, satelliet posities of andere veranderingen zoals het wel of niet coderen van kanalen, dit ligt bij de providers en niet bij AviSat.

2.11 Als klanten openstaande rekeningen hebben bij AviSat bij de vervaltermijn dan vervalt de garantie en de service op alle bij AviSat gekochte goederen.

2.12 Voor softwarefouten in satellietontvangers is AviSat niet aansprakelijk, u moet zich hiervoor tot de support van het desbetreffende merk wenden.

3. Eigendomsrecht.

3.1 De geleverde goederen blijven eigendom van AviSat totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

4. Retourneren.

4.1 Het retourneren van een product dient te voorzien zijn van een duidelijke klacht, kopie van de aankoop bon en deugdelijke verpakkingen.

4.2 Smartcards zijn uitgesloten van retourrecht.

4.3 Retour zendingen van bestelling via internet uitsluitend na overleg en als de apparatuur in de originele conditie en verpakking door ons ontvangen wordt binnen 7 dagen met toevoeging van de kopiefactuur. Vrachtkosten zijn voor rekening van de cliënt. AviSat behoud het recht om niet aangekondigde en/of ongefrankeerde zendingen het zei zendingen welke zich niet in nieuw staat bevinden te weigeren. Rembours zendingen worden niet geaccepteerd.

4.4 Eventuele tegoeden welke een klant heeft na retourneren van een bestelling en of goederen wordt binnen 14 dagen via bank of giro overgemaakt.

5. Bestellingen.

5.1 Als u een bestelling plaatst, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

5.2 AviSat streeft ernaar om elke bestelling binnen 2 a 3 werkdagen te kunnen leveren mits de leverancier deze op voorraad heeft. Mocht dit niet kunnen gebeuren door overmacht dan kan men AviSat hiervoor niet aansprakelijk stellen maar wij streven er uitdrukkelijk naar om de gemaakte afspraken na te komen. Onder overmacht wordt verstaan: brand, werkonderbrekingen/staking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in ons bedrijf.

5.3 Alle bestellingen per fax, e-mail of telefoon, worden altijd bevestigd met het totaal verschuldigd bedrag en verwachte leveringstermijn.

5.4 AviSat behoud het recht een bestelling te weigeren of bepaalde voorwaarden hieraan te verbinden. Een geweigerde/ aan voorwaarden gebonden bestelling, zal binnen 7 dagen aan de klant worden doorgegeven.

5.5 U heeft 3 betalings mogelijkheden, namelijk d.m.v. vooruitbetaling, rembours (U betaalt aan de postbode), en contant bij afhalen.

5.6 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

5.7 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

6. Betalingen.

6.1 Betaling geschied binnen de termijn die is vermeld op de factuur.

6.2 Betaald de klant niet binnen de termijn dan heeft AviSat het recht om 2% in meerdering te brengen van de totale factuur.

6.3 Betaling kan geschieden door middel van contante betaling bij aankoop of levering of door het overmaken van het verschuldigde bedrag op giro rekeningnummer 9431771 ten name van AviSat in Aalsmeer. Altijd het factuurnummer vermelden.

7. Bezorging en bezorgkosten

7.1 Alle bestellingen die binnen Nederland zullen plaats vinden worden of onder rembours verstuurd of bij vooruit betaling. Bij verzending onder rembours worden er € 7,50 rembours kosten in rekening gebracht. Het gehele verschuldigde bedrag zal bij aflevering moeten worden betaald.

7.2 De koper dient bij in ontvangst nemen van de geleverde goederen het aantal dozen te controleren en de staat waarin deze verkeren. Bij zichtbare schade dient dit direct gemeld te worden bij de vervoerder en bij AviSat.

8. Geschillen en klachten.

8.1 Geschillen tussen AviSat en de koper zullen worden voorgelegd aan een bevoegd rechter in het arrondissement te Arnhem.

8.2 Bij eventuele klachten en geschillen kan de consumentenbond als onpartijdige partij worden geraadpleegd.

Consumentenbond adres :
Postbus 1000
2500 BA Den-Haag
tel.070-4454545
klantenservice@consumentenbond.nl

9. Auteursrechten

9.1 Getoonde afbeeldingen in de online internet winkel en in de showroom kunnen afwijken van het orginele product

9.2 Wij accepteren geen aansprakelijkheid indien blijkt dat de op de internet-site vermelde informatie niet juist is. Echter wij streven er wel naar deze informatie zo correct mogelijk weer te geven.

10. Incassokosten

10.1 Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering
verschuldigd:
- over de eerste Eur 3.000,- 15%
- over het meerdere tot Eur 6.000,- 10%
- over het meerdere tot Eur 15.000,- 8%
- over het meerdere tot Eur 60.000,- 5%
- over het meerdere 3%

10.2 Indien AviSat aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Hiermee worden ook bedoeld eventuele incassokosten, dagvaardingskosten en andere gerechtelijke kosten.

HomeOpeningstijdenVerhuur audio en lichtFoto'sContactHandige linksAlgemene leveringsvoorwaarden